Hypnos

Vad är hypnos?

Hypnos är det mest missförstådda ämne som finns…

Här ger vi en enkel och kortfattad beskrivning om vad hypnos handlar om. Längre ner kommer du få ett par exempel där några av ”experterna” definierar hypnos. Även en sektion om sanningen och myterna om hypnos kommer tas upp med en liten historisk överblick om hypnos och dess utveckling.

Hypnos är till och börja med ett tillstånd och ingenting annat. Trans är endast ett ord vi använder för att beskriva det extraordinära tillståndet av total fokus vi befinner oss i under vissa tillfällen. Jag kommer här att ge några egna tankar och beskrivningar hur trans och hypnos på ett okomplicerat sätt kan beskrivas.

Trans och hypnos är ord de flesta har hört förut och för vissa av oss associeras det ibland med någonting mystiskt och farligt som skulle vara något utöver vår egen kontroll – vilket inte är sant.

Hypnos går vi in i spontant

Då vårt medvetna sinne behöver en paus hamnar vi i ett transliknande tillstånd. Detta t ex när vi dagdrömmer eller har tankarna på annat håll, ungefär som när vi kör bil. Du har säkert någon gång varit med om att du kört din bil till ett ställe du ofta kör till och plötsligt bara märkt att du är framme och kan inte minns vart de senaste kilometrarna tog vägen. Ditt undermedvetna tog över och gjorde ett bättre jobb eftersom bilkörning blivit en vana, du kunde därför ha dina medvetna tankar på helt annat håll. En typisk vardaglig form av trans. Så fort ett mönster blivit en vana så har det sjunkit ner i det undermedvetna som tar över och gör ett betydligt bättre jobb. Första gången du lär dig någonting nytt, t ex att just köra bil eller knyta skorna så är detta under inlärningsfasen en medveten process. Under denna fas ligger all fokus på ”uppgiften” och det medvetna sinnet är 100 % alert. Då mönstret blir mer bekant och nöts in sjunker det ner i det undermedvetna, med andra ord, övergår till en vana. Därför kan du nu knyta skorna samtidigt som du tänker på vad du ska göra under dagen eller köra bil och tänka på vad du ska handla på vägen hem. Detta var omöjligt under inlärningsfasen.

Du kanske någon gång under skoltiden hade en lärare med tråkig, monoton röst och märkte att koncentrationen skenade iväg, eftersom ditt medvetna sinne tråkades ut och fantasin öppnades upp och att dagdrömmeri kom in i bilden och tog över, en annan tydlig form av trans.

Hypnos är ett naturligt tillstånd

Hypnos är ett tillstånd då den medvetna delen av sinnet passeras och det undermedvetna öppnas upp. Exemplen ovan är olika former av trans eller hypnosliknande tillstånd som vi ofta och spontant hamnar i dagligen. Hypnos är alltså ett naturligt, mycket behagligt tillstånd då vårt undermedvetna har öppnat sig. Hypnos använder vi med fördel för att uppnå mål, uppnå förändring samt att lösa problem genom en speciell kommunikation med det undermedvetna.

Så här definierar Encyclopedia Britannica hypnos:

“Hypnosis is the term applied to a unique, complex form of unusual but normal behavior which can be induced in all normal persons under suitable conditions and also in many persons suffering from various types of abnormality. It is primarily a special psychological state with certain physiological attributes, resembling sleep only superficially and marked by a functioning of the individual at a level of awareness other than the ordinary conscious state…”

Definitioner av hypnos

Här är några ”experters” definitioner av hypnos:

“The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.” / William James

“Actually, the hypnotic state, like the conscious state and the sleeping state, is extremely complex and involves so many physiological, psychological, and interpersonal factors that no one theory has yet been able to account for all the intricate operations that take place within its range.”  / Lewis R Wolberg

“Hypnotism is simply exaggerated suggestibility.” / George H. Estabrooks

“…A state of intensified attention and receptiveness, and an increased responsiveness to an idea or to a set of ideas.” / Milton H. Erickson

“…Nothing but an aspect of conditioning.” / Andrew Salter

“Hypnosis is largely a question o your willingness to be receptive and responsive to ideas, and to allow these ideas to act upon you without interference. These ideas we call suggestions.” / Andre M. Weitzenhoffer and Ernest R. Hilgard

“Hypnosis is not sleep. Whatever sleep is, hypnosis is not…. to put it succinctly, hypnosis is an altered state of attention which approaches peak concentration capacity.” / Herbert Spiegel

“Hypnosis is a consent state of physiological relaxation where the subject allows the critical censor of the mind to be bypassed to a greater, or lesser, degree…we could even go so far as to say that hypnosis is “preventive psychological medicine”.” / Peter Blythe

“It is recognized that there is no generally accepted definition of hypnosis, though considerable consensus exists at a descriptive level.”  / Martin T. Orne

“…An altered state within which suggestions have a peculiarly potent effect.”  / K.S. Bowers

“Hypnosis is a natural state of mind with special identifying characteristics:

  1. An extraordinary quality of relaxation.
  2. An emotionalized desire to satisfy the suggested behavior: The person feels like doing what the hypnotist suggests, provided that what is suggested does not generate conflict with his belief system.
  3. The organism becomes self-regulating and produces normalization of the central nervous system.
  4. Heightened and selective sensitivity to stimuli perceived by the five senses and four basic perceptions.
  5. Immediate softening of psychic defenses.”

/ Gil Boyne

Sanningen och lögnerna/myterna om hypnos

Låt oss en gång för alla ta död på myterna om hypnos och klargöra vad det är och inte är. Hypnos är för det första ett naturligt tillstånd vilket betyder att det inte finns något onaturligt med det. Ett tillstånd som vi befinner oss i dagligen i olika former.

Ordet hypnos betyder sömn på grekiska och är även namnet på den gamle grekiske sömnguden, Hypnos. Redan för flera tusen år sedan höll det gamla egypterna på med en form av ritual där personer stående befann sig i en form av ”sömnliknande tillstånd” där de fick suggestioner (idéer) i de enklaste och primitiva formerna. Ingenting revolutionerande hände förrän Österrikaren Franz Anton Mesmer på 1700-talet kom på det han kallade ”animalisk magnetism” som förde begreppet vidare, man talar fortfarande om ”mesmerism”. Det var dock inte förrän 1841 som britten James Braid myntade uttrycket neuro-hypnosis som namnet faktiskt föddes. Neuro, betydande nerver, gör att uttrycket får betydelsen ”sömn av nervsystemet” vilket är precis vad det handlar om. Neuro förkortades så småningom bort och vi blev kvarlämnade med endast hypnosis (hypnos) och därav har alla myter och missförstånd tillkommit som genom historien förstärkts och vilseletts utav bland annat: filmer, serietidningar, tv och övrig media etc.

En myt är att den hypnotiserade inte har någon kontroll och är näst intill medvetslös och att all kontroll ligger i hypnotisörens händer – ingenting kan komma längre ifrån sanningen.

Hypnos är som sagt ett naturligt tillstånd där medvetenheten är höjd 2000 % vilket gör att den hypnotiserade snarare är mer i kontroll än annars. Sinnena är mer skärpta och det finns en direktkontakt till den inre källan som bebor alla minnen, känslor, intuition, denna källa är det vi kallar för det undermedvetna.

Det finns en allmän naturlig rädsla för varenda mäktig kraft vi inte förstår. Ironiskt nog, är det en mycket större fara att inte förstå den. Denna kraft kommer inte från hypnotisören utan från ditt egna undermedvetna, och om du inte lär dig kontrollera det, kontrollerar det dig.

Lär dig denna konst och bemästra de situationer du möter istället för tvärtom.