Hypnosterapi

Hypnosterapi är kort och gott terapi med hypnos

Så långt en gemensam nämnare för utövare av hypnos i terapeutiskt syfte. Sedan tar det tvärstopp för därefter råder en total ”djungel” när det kommer till uppfattningar och utövande av hypnos terapeutiskt. Då finns här längre inte någon gemensam nämnare alls eftersom träningen och utbildningen varierar enormt mellan olika utövare och även helt skiljer sig i metoder och tillvägagångssätt. Jag föreslår att du ordentligt undersöker marknaden innan du bestämmer dig för hur och vem du känner dig trygg att  arbeta med och få hjälp av.

På denna hemsida finner du information om American Council of Hypnotist Examiners som är den i särklass, utan jämförelse främsta organisation i världen vad gäller standardnivå samt krav på både teoretisk och praktisk träning och ensamma om att utbildningen för certifiering endast inkluderar praktiska klassrumstimmar och ej teori (som hos de flesta andra kan tillgodoräknas). A.C.H.E. är även den organisation som initierade certifieringskrav i branschen för hypnosterapi och hypnosterapeuter.

Hypnosinstitutet i Stockholm har samma höga strävan som A.C.H.E. att höja ribban för standarden inom hypnosterapi och hypnosutövande både vad gäller kvalitet och etik

Hypnosinstitutet i Stockholm håller utbildningar inom klassisk hypnosterapi med fokus på det vi kallar Transformernande Terapi.

Transformerande Terapi

  • Förvandlar rädsla till mod
  • Sorg till glädje
  • Vrede och förbittring till förståelse och kärlek

Denna gyllene formel är baserad på tidlösa spirituella filosofier och avancerad kunskap om de aktiva psykologiska funktionerna av sinnet (jfr engelskans mind).

Transformerande Terapi kan på ett kortfattat och enkelt sätt beskrivas som ett naturligt tillvägagångssätt till människohjälp där man undviker alla psykologiska jargonger och obevisade/oprövade teorier och istället fokuserar på att fylla våra djupaste behov och realisera vår högsta potential.

Eftersom det varken finns någon doktor eller patient, finns det en jämlikhet av rättigheter och ansvar. Då varken terapeut eller klient är ”förmer” den andre byggs relationen snabbt genom känslor av förtroende och omsorg. Den Transformerande Terapeuten förser en omsorgsfull och personlig relation som i sina högsta stunder bäst definieras som ”Gudomlig Kärlek”.

Transformerande Terapi tar bort ”ögonbindeln” som blockerat och hindrat oss från att nå vår FULLA POTENTIAL

Transformerande Terapi ger möjlighet att skriva om ”manuset” för de falska idéer och självinducerad blindhet till vår egen förmåga som vi ackumulerat och kommit att acceptera om oss själva i det förflutna. Genom att medvetandegöra idéer som vid något tillfälle fixerats och accepterats av vårt undermedvetna kan vi nu, som vuxna med större resurser, ta ansvar och välja om vi vill att det idag ska påverka oss eller inte och omdirigera detta mot det vi idag vill ha och anser vara ett mer passande beteende.

(Först här blir suggestionsterapi effektivt, efter att ha genomarbetat de övriga stegen och gått igenom de underliggande faktorerna). *

Genom hypnos öppnas dörren till vårt inre sinne och kreativa intelligens som har alla svaren och lösningarna. Genom Transformerande Terapi går vi i riktningen som leder oss till att fylla våra djupaste behov och uppnå vår högsta potential.

Det är aldrig för sent att ha en bra barndom

VARNING!!!

* Besök Aldrig En Hypnosterapeut Innan Du Läst Detta Korta Meddelande.

Försäkra dig först om att personen är certifierad och även vilken organisation hon tillhör och framförallt kraven organisationen har för certifiering.

Somliga säger att suggestionsterapi fungerar för allt – Stort Misstag!

Suggestionsterapi är underbart när det används korrekt vid passande tillfällen. När det däremot finns konflikterande underliggande faktorer som ”spökar” måste dessa först bearbetas. Efter att man helt och hållet arbetat igenom de underliggande faktorerna, när de är helt upplösta och transformerade, först då blir suggestionsterapi effektiv och fördelaktig.

Tyvärr så är stor del av undervisningen inom hypnosterapi rätt så kort och ytlig. Många hypnotisörer runt om i världen har bara lärt sig suggestionsterapi. Men eftersom de bara använder det så får de inte samma kvalitet och kvantitetsresultat som Transformerande Terapi producerar. De letar alltid efter manuskript, (vanligt förekommande frågor inom hypnosnyhetsgrupper på Internet: jag behöver ett manus för det och det, jag behöver ett manus för det här…) – manusen gör ingenting effektivt – arbetet gör det. Och vid rätt tidpunkt, kan suggestionerna bli effektiva.

Det är faktiskt som trädgårdsarbete, du måste preparera jorden/marken, innan du sår fröna, och om du ger suggestionerna utan att göra arbetet, så precis som stenig mark eller obehandlad mark som du inte preparerat kommer inte att nära fröet, på samma sätt som det undermedvetna inte kommer nära suggestionen.

För hypnosterapi i Stockholm

Ring 08-600 29 00 för tidsbokning