Sluta röka hypnos

Hypnos för att sluta röka är det enskilt största appliceringsområdet som människor söker hjälp för. Att bli rökfri/nikotinfri (gäller även för snus) är enkelt när det görs på rätt sätt och likaså väldigt svårt/näst intill omöjligt när det sker på tobaksbolagens villkor och spelregler…

Rökavvänjning, eller att sluta röka som det ofta heter i folkmun, är egentligen ett felaktigt uttryck då det i grunden handlar om att befria sig från rökningen. Att sluta röka är dessutom en verbform = en pågående process snarare än att sätta punkt, få ett avslut och få det att tillhöra det förflutna. Det handlar om att bli rökfri kontra bryta vanan. Att sluta röka genom hypnos, eller rökhypnos som det kallas ibland så bygger den traditionella metoden genom hypnos ofta på att hypnos kombineras med suggestioner i olika former och varianter där förhoppningen är att dessa mönster ska etsa sig fast och skapa förändrade känslor och tankar kring rökandet, upplevelsen till det o.s.v. Även om klassisk hypnos appliceras effektivt så har de mer traditionella metoderna att sluta röka med enbart hypnos & suggestioner inte genererat samma goda resultat i vare sig kvalitet eller kvantitet, som metoden vi strax kommer in på, producerar. Detta handlar inte om någonting som är slumpmässigt fördelat över hela befolkningen utan en formel baserad på hur dynamiska processer sätts igång i människan samt vad som händer i hjärnans belöningssystem vid rökning samt rökstopp, inför förändringar av detta slag och helheten som krävs för att på riktigt få till en varaktig förändring. Lösningen till det.

I metoden som handlar om frigörelse görs ett informerat val som baseras på helt andra förutsättningar kontra att ”sluta röka” den traditionella vägen där viljestyrka används med grundidén att något offras och livet blir tomt & innehållslöst. Detta system och metod baseras helt på hur människans hjärna och belöningssystem redan fungerar, hur de skapar ängslan, rädsla och frustration som blockerar förutsättningarna att bli kvitt cigaretterna på ett hållbart sätt. Här frigör du dig istället från rökningen och framförallt känner för att göra det och upplever det som en befrielse i processens gång.

För mer direkt information och möjlighet till individuell hjälp att bli rökfri så går du via kontaktsidan här så får du hjälp att en gång för alla bli kvitt rökningen (funkar även för snus).